2013. június 11., kedd

Fejlesztő origami - hatások

Papírhajtogatás – Origami 


Japán szó ori = hajtogatás, kami = papír jelentéséből származik.

Fejlesztő hatások:

 1. az ujjak izmait edzi a rajz és íráskészséghez,
 2. a kézfej izomzatát fejleszti,
 3. finomodik a tapintás,
 4. mindkét kéz használatban van,
 5. összehangolja a szem és a kéz, a fül és a kéz munkáját: a látó, halló és mozgási csatornákat,
 6. fejlődik a gondolkodás a rész-egész, az azonosság-különbség felismerésével,
 7. felfogóképességet javít a jelek és szimbólumok alkalmazása során,
 8. a hajtogatás folyamán a leírások nézegetése fejleszti az olvasást és szövegértést,
 9. bővíti a szókincset,
 10. a tartós, az irányított, a hallási, a látási és a mozgási figyelem fejlődik,
 11. növekszik a rövid és hosszú távú látási-, hallási-, mozgási emlékezet,
 12. játékosan fejleszti a vizuális készséget, térérzéket,
 13. a tájékozódást fejleszti a síkban és a    térben az irányok észlelésével,
 14. a geometria alapismereteket ad: négyzet, téglalap, oldal, átló, csúcs, középpont, felező, felezés, negyedelés, stb., tükrözés, formaállandóság,
 15. a matematikai alapismereteket fejleszti: törtek fele, negyede, harmada…,
 16. mérési alapismereteket ad a vonalzó használata és a papír kiszabása,
 17. kitartó munkára sarkall,
 18. türelemre nevel,
 19. pontos formák kialakítására nevel,
 20. a pontos sorrend betartására késztet,
 21. fejleszti a térlátást,
 22. fantáziafejlesztő,
 23. ízlést formál a színek alkalmazásával,
 24. növeli a formaérzékenységet,
 25. sikerélményt ad,
 26. a kreativitás fejlődik,
 27. a toleranciát fejleszti,
 28. jobban figyelnek egymásra a csoport tagjai,
 29. fejleszti a társas kapcsolatokat a segítségnyújtással,
 30. jó közérzetet biztosít,
 31. földrajzi ismereteket bővít,
 32. nyelvtanulásra ösztönöz,
 33. a nemzetközi találkozókon az idegen nyelvek gyakorlását elősegíti,
 34. új modellek készítésére sarkall,
 35. a japán kultúrával, hagyományokkal ismertet meg,
 36. a japánok idős korban a memória karbantartására használják,
 37. lakásdísz lehet a művekből,
 38. kísérleteznek földrengésnek ellenálló épületek kialakításával,
 39. az autóiparban a gépkocsi váz kialakításánál az ütközés utáni túlélési esélyeket igyekeznek növelni,
 40. az űrkutatásnál a kisméretű műhold, robot fellövés után kihajtogatja magát..


Várom a kiegészítéseket! Megköszönöm, ha bővítik a listámat!!!