Teamese=Teatale

Nagyító alatt a teatasakok. Érdekes kérdéseket teszek fel a gyerekeknek a teatasakok fotói alapján. 1. korosztály: akik még nem járnak iskolába. 2. korosztály: akik már tudnak olvasni. 3. korosztály: akik földrajzot, történelmet, biológiát tanulnak.
Teabags are under magnifier. I ask interesting questins from children about teabags photos. 1. age group: they do not go to school yet. 2. age group: they can read already 3. age group: they study geography, history, biology.